Ścieżka do pliku, lub komunikat zawarty w "cudzysłowiu"